รัสเซียวันนี้

RT อ้างว่านักบิน Prigozhin อาจมีอาการหัวใจวายหลังฉีดวัคซีนหรือไม่?

เครื่องบินลำหนึ่งที่กล่าวกันว่าบรรทุกผู้นำกองกำลังรับจ้างกลุ่มวากเนอร์ เยฟเกนี ปริโกซิน ประสบอุบัติเหตุตกในรัสเซียเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2023