เนื้อหาที่สร้างโดย AI

นี่เป็นภาพที่แท้จริงของลูกนกยูงหรือไม่?

ประการแรก ลูกนกยูงไม่ได้เป็นสีฟ้าสดใสเมื่อแรกเกิด