ชายชรา

ดาไลลามะให้เด็กผู้ชาย 'ดูดลิ้น' หรือไม่?

บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้นำธิเบตกล่าวขอโทษในภายหลัง 'สำหรับคำพูดของเขาที่อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวด'