พิกซาร์

'A113' ที่พบในภาพยนตร์ Pixar หมายถึง Adrenochrome หรือไม่?

บัญชี YouTube ของ Pixar โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับที่มาของสัญลักษณ์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2010