เครื่องบิน

พี่น้องตระกูลไรท์บินในปีเดียวกันหรือไม่ NYT กล่าวว่าเครื่องบินอาจใช้เวลา 10 ล้านปีในการพัฒนา?

ระยะเวลาที่อ้างสิทธิ์ระหว่างการเผยแพร่บทบรรณาธิการของ New York Times และพี่น้องตระกูลไรท์ที่ออกเดินทางนั้นขึ้นอยู่กับโพสต์ดังกล่าว