สวัสดิกะ

NY Times เผยแพร่สิ่งที่บางคนกล่าวว่าเป็นปริศนาอักษรไขว้ 'รูปสวัสดิกะ' หรือไม่?

ผู้ออกแบบปริศนาบอกว่าเขาแค่ต้องการ 'วังวนที่สนุกสนาน'