Unabomber

ไม่ Pic ไม่แสดงให้เห็น Jeffrey Epstein, Ted Kaczynski เข้าร่วมค่ายฤดูร้อนด้วยกัน

ภาพถ่ายที่ถ่ายในปี 1967 ถูกกล่าวหาว่าแสดงให้เห็นทั้งผู้ต้องโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศและผู้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่พักอยู่ในกระท่อมของค่ายฤดูร้อนเดียวกัน