Albert Einstein

ไอน์สไตน์เคยพูดว่า 'สิ่งเดียวที่อันตรายกว่าความไม่รู้คือความเย่อหยิ่ง' หรือไม่?

อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่านักฟิสิกส์รางวัลโนเบลผู้ซึ่งเสียชีวิตในปี 2498 จะพูดอะไรเกี่ยวกับคำพูดปลอมมากมายที่มาจากเขาทางออนไลน์

ไอน์สไตน์เคยพูดว่า 'โลกจะไม่ถูกทำลายโดยคนทำชั่ว' เหรอ?

ทุกครั้งที่อินเทอร์เน็ตได้รับสิ่งที่ถูกต้อง