ไข้หวัดสเปน

ภาพถ่ายแสดงหน้ากากที่ไม่ซ้ำใครที่สวมใส่ระหว่างการแพร่ระบาดของ 'ไข้หวัดใหญ่สเปน'

ตามรายงานของ The Associated Press 'ไข้หวัด 'สเปน' เป็นคำเรียกชื่อผิด และสายพันธุ์นี้ถูกตั้งทฤษฎีว่าเกิดขึ้นจริงในรัฐแคนซัส'