กระโจมไฟ

นี่เป็นภาพถ่ายจริงของประภาคารที่มีคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่หรือไม่

ประภาคารนอกชายฝั่งบริตตานีในฝรั่งเศสมักจะโดนน้ำทะเลซัด