นิวเจอร์ซี

วิดีโอนี้แสดง 'Jersey Devil' เกาะอยู่บนต้นไม้หรือไม่?

cryptid ที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านของนิวเจอร์ซีย์