อพอลโล 11

รูปภาพถูกถ่ายโดยลูกเรืออพอลโล 11 แล้วบนกำแพงของ Nixon เมื่อเขาพูดกับพวกเขาทางโทรศัพท์หรือไม่?

ไม่ ไม่มีการสมรู้ร่วมคิดที่แปลกประหลาดในการเล่น