ห้องสุขา

ห้องน้ำบนเครื่องบินทิ้งขยะขณะอยู่บนเครื่องบินหรือไม่?

และเรากำลังพูดถึงฝนอุจจาระในชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องหรือไม่?