วอลเตอร์ ครอนไคท์

Walter Cronkite กล่าวว่าสงครามเป็น 'รูปแบบหนึ่งของความบ้าคลั่ง' หรือไม่?

ครอนไคต์ นักข่าวสงครามและนักข่าววิทยุผ่านศึก เคยได้รับการยกย่องว่าเป็น 'ชายที่น่าเชื่อถือที่สุดในอเมริกา'