สวนสนุกดิสนีย์

DisneyLand และ Disney World เป็นวัน 'สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น' หรือไม่?

“ในบางวัน เฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสวนสาธารณะ” เว็บไซต์ข่าวกับดักหนูเขียน