ทั้งหมด

ผู้ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ จะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสหภาพยุโรปในปี 2024 หรือไม่?

ในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้บางคนอธิบายว่าเป็นการ 'สิ้นสุด' ของการเดินทางแบบ 'ไม่ต้องขอวีซ่า' สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ ที่มุ่งหน้าสู่ยุโรป