หนังสือเรียน

Nicolas Cage และ Holly Hunter ปรากฏบนหน้าปกหนังสือเรียนชีววิทยาของเซอร์เบียหรือไม่?

ผู้ออกแบบหนังสือบอกกับนักข่าวในปี 2554 ว่าการใช้ภาพถ่ายเป็นความผิดพลาดโดยแท้