หุ่นยนต์

วิดีโอของหุ่นยนต์ Boston Dynamics 'ต่อสู้' เป็นของจริงหรือไม่

หุ่นยนต์จริงสามารถทำงานหลายอย่าง รวมทั้งตีลังกาและเต้นรำ