จอร์เจีย

Harrison Floyd เป็นจำเลยการเลือกตั้งจอร์เจียเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในความดูแลในวันรุ่งขึ้นหลังจากการฟ้องร้องหรือไม่?

ฟลอยด์เป็นผู้อำนวยการของกลุ่มที่เรียกว่า Black Voices for Trump