สถานที่ร้าง

วิดีโอแสดงห้างสรรพสินค้า Ames ที่ถูกทิ้งร้างพร้อมโฆษณาวินเทจ

วิดีโอนี้โพสต์โดยผู้ใช้ YouTube ที่รู้จักกันในชื่อ Triangle of Mass