ครู

ครูแจกจ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนผิวขาวเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมหรือไม่?

คนที่ทำวิดีโอบอกว่าเป็นการล้อเลียน