ซิมป์สัน

'The Simpsons' ทำนายการใช้อาวุธพลังงานโดยตรง (DEW) หรือไม่?

นักทฤษฎีสมคบคิดอ้างว่าซีรีส์แอนิเมชั่นตอนหนึ่งในปี 2559 ได้ 'ทำนาย' การใช้ 'DEW' หรือ 'อาวุธพลังงานโดยตรง'