บาเลนซิเอก้า

ไม่ 'Baal Enci Aga' ไม่ได้แปลว่า 'Baal Is King' ในภาษาละติน

ทฤษฎีสมคบคิดแปลก ๆ อีกประการหนึ่งมุ่งเป้าไปที่ Balenciaga แฟชั่นเฮาส์ที่เป็นที่ถกเถียงกัน