แมนเดลาเอฟเฟ็กต์

โลโก้ 'Fruit of the Loom' เคยมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่?

แม้จะมีการยืนยันอย่างชัดเจนในทางตรงกันข้าม บริษัทได้ปฏิเสธว่าไม่เคยใช้สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์แบบโบราณนี้