เพย์พาล

Elon Musk ถูกไล่ออกจาก PayPal หรือไม่

“ไม่ควรออกจากสำนักงานเมื่อมีสิ่งสำคัญหลายอย่างกำลังดำเนินการอยู่” เขาเคยกล่าวไว้