คัดลอกวาง

ระวังข้อความ 'Copypasta' เหล่านี้บน Facebook

Facebook ไม่เพียงเป็นแหล่งที่มาของข้อความที่คัดลอกและวางจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวข้ออีกด้วย นี่คือบางส่วนที่เราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว