ไอโฟน

รัฐบาลอังกฤษสามารถ ล็อคโทรศัพท์ที่ไม่ตอบกลับหรือรับทราบข้อความแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน?

รัฐบาลประกาศว่าจะทดสอบการแจ้งเตือนฉุกเฉินทั่วประเทศใหม่ในวันที่ 23 เมษายน 2023