เด็บบี้ตัวน้อย

ไม่ เด็บบี้ตัวน้อยไม่ได้เลิกกิจการ

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังสามารถรับประทานเค้กต้นคริสต์มาสในปริมาณมากได้อย่างสะดวกสบาย ณ เดือนธันวาคม 2565