อ้าง

Stephen Hawking กล่าวว่าวิทยาศาสตร์มี 'ความโรแมนติกและความหลงใหล' หรือไม่?

นักวิทยาศาสตร์ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นที่รู้จักทั้งในด้านความกล้าหาญทางวิทยาศาสตร์และวรรณกรรม