ภาพไวรัส

ภาพถ่ายนี้แสดงการติดตั้งงานศิลปะ 'ขั้นบันไดสู่ความนุ่มนวล' หรือไม่?

เนื่องจากเนื้อหาที่สร้างโดย AI กลายเป็นส่วนที่แยกออกจากกันไม่ได้ของโซเชียลมีเดีย จึงมีข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของภาพที่เผยแพร่ทางออนไลน์