ผึ้ง

ภาพถ่ายนี้เป็นใบหน้าโคลสอัพของผึ้งจริงหรือ?

ปัญญาประดิษฐ์ทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งใดจริงหรือปลอม