สหประชาชาติ

'UN Agenda 21/2030' เสนอ 'จุดจบของครอบครัว' และ 'เด็กที่รัฐบาลเลี้ยงดู' เป็นจริงหรือไม่?

ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ 'UN Agenda 21/2030' ที่อ้างว่ามีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมานานหลายปี