เมดิแคร์

นักการเมือง GOP เหล่านี้เสนอหรือรับรองประกันสังคมและเมดิแคร์ 'พระอาทิตย์ตกดิน' หรือไม่?

Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson, Lindsay Graham และ Joni Ernst ต่างก็ตกเป็นประเด็นของมีมไวรัสเกี่ยวกับการตัดประกันสังคม