อิรัก

Beau Biden เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในอิรักหรือไม่?

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนบอกกับกองทหารสหรัฐฯ ที่ประจำการในญี่ปุ่นว่า ลูกชายของเขาเสียชีวิตในอิรัก