รัฐอิลลินอยส์

สภาแห่งรัฐอิลลินอยส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามหนังสือในห้องสมุดหรือไม่?

พรรคเดโมแครตซึ่งควบคุมทั้งสองสภานิติบัญญัติแย้งว่าหนังสือห้ามกำหนดเป้าหมายชุมชนชายขอบ