ตาลีบัน

ผู้ดูแลระบบ Trump ตกลงที่จะปล่อยนักโทษตอลิบาน 5,000 คนหรือไม่?

เราได้รับอีเมลหลายฉบับจากผู้อ่านที่สงสัยว่าข่าวลือเป็นจริงหรือไม่