โครงการความจริง

James O'Keefe จาก Project Veritas แสดงนำในการผลิต 'Oklahoma' หรือไม่?

O'Keefe ก่อตั้ง Project Veritas ผู้จัดพิมพ์แนวอนุรักษ์นิยม ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักจากปฏิบัติการต่อยที่ใช้กล้องแอบแฝง