มายา แองเจโล

มายา แองเจโลเคยพูดว่า 'อย่าให้ความสำคัญกับใคร ในเมื่อสิ่งที่คุณมีให้พวกเขาเป็นเพียงตัวเลือก' หรือเปล่า?

คำพูดดังกล่าวมาจาก Angelou โดย BBC, The Guardian และเว็บไซต์จำนวนมากที่อ้างว่ารวบรวมคำพูดจากบุคคลที่มีชื่อเสียง