ม้า

ภาพถ่ายนี้แสดงม้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่?

ฮี้.