มุสลิม

รัชดีพูดว่า 'ชาวมุสลิมที่รักสันติไม่สำคัญ' เพราะเขาถูกโจมตีโดย 'มุสลิมเพียงคนเดียว' หรือไม่?

ซัลมาน รัชดี ผู้ประพันธ์ถูกแทงบนเวทีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 และใช้เวลาหลายสัปดาห์ในโรงพยาบาล