แอลกอฮอล์

คำว่า 'เมาค้าง' มาจากกะลาสีเมาหลับบนเชือกหรือไม่?

คำนี้แพร่หลายมาตั้งแต่ปี 1894