บีทเทิลส์

จอห์น เลนนอนสร้างประโยคที่ว่า 'ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยุ่งกับการวางแผนอื่น' หรือไม่?

คำพูดนี้ปรากฏในเนื้อเพลงของเพลง Beautiful Boy ของเขา