โยโกะ โอโนะ

Meme แสดง 'ช่วงเวลาที่ดีมาก' Yoko Ono เริ่ม 'กรีดร้อง' ใกล้ John Lennon และ Chuck Berry หรือไม่

John Lennon, Yoko Ono และ Chuck Berry ปรากฏตัวในรายการ 'The Mike Douglas Show' ในปี 1972