ถนนงา

ใช่ นี่คือ (น่าจะ) ชื่อ 'จริง' ของ Cookie Monster

ตราบใดที่เรายังทำลายจินตนาการในวัยเด็ก ซานต้าก็ไม่มีจริง