โมเสส

ไม่ นี่ไม่ใช่การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของสิ่งที่โมเสสอาจดูเหมือน

ข่าวลวงของสัดส่วนที่ใหญ่โต