ภาพลวงตา

นี่คือภาพของ 'น้ำตกใต้น้ำ' ในมอริเชียสหรือไม่?

เกาะในภาพอยู่นอกชายฝั่ง Le Morne ในมอริเชียสและมีทิวทัศน์ที่งดงาม