มารยาท

นี่เป็นภาพที่แท้จริงของเนินเขาซานฟรานซิสโกที่สูงชันหรือไม่?

หากไม่มีบริบทใดๆ ภาพถ่ายนี้อาจแพร่กระจายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของซานฟรานซิสโก