นกฮูก

Blue Owls ไม่ใช่ของจริงแม้จะมีรูปภาพที่แชร์ทางออนไลน์

ภาพหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษของนกฮูกสีน้ำเงินถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียในเดือนพฤศจิกายน 2565