666

ไม่ อนุสาวรีย์วอชิงตันไม่มีมิติ 'ซาตาน'

มันมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับ 6,666 x 666 นิ้ว แต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการปัดเศษขึ้น