พีต้า

พาร์เมซานชีสทำมาจากเยื่อบุกระเพาะอาหารของน่องหรือไม่?

ชีส Parmesan บางชนิด (และพันธุ์อื่นๆ) มี rennet ซึ่งเป็นเอ็นไซม์แบบดั้งเดิมที่นำมาจากเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารของลูกวัว